Tagged with Aditzak

Aditzak


Izan Egon Naiz Nintzen Nago Nengoen Haiz Hintzen Hago hengoen Da Zen Dago Zegoen Gara Ginen Gaude Geunden Zara Zinen Zaude Zeunden Zarete Zineten Zaudete Zeundeten Dira Ziren Daude Zeuden  Joan  Ibili Noa Nindoan Nabil Nenbilen Hoa Hindoan Habil Henbilen Doa Zihoan Dabil Zebilen Goaz Gindoazen Gabiltza Genbiltzan Zoaz Zindoazen Zabiltza Zenbiltzan Zoazte Zindoazten Zabiltzate … Seguir leyendo